Jeśli decydujesz się wziąć pożyczkę, to będziesz zobligowany do podpisania umowy ramowej i zaakceptowania wszystkich zawartych w niej warunków. To bardzo ważny dokument, który powinien jasno i dokładnie określać szczegółowe zasady oraz harmonogram udzielenia pożyczki. Umowa ramowa powinna być podpisywana zawsze przy pożyczce zarówno udzielonej przez firmy pożyczkowe, banki jak i przy pożyczce prywatnej, na przykład od członka rodziny. Co znajduje się w takiej umowie?

Umowa ramowa – elementy

Umowa ramowa pożyczki powinna zawierać:

 •         Określenie stron pożyczki – kto jest pożyczkodawcą, a kto pożyczkobiorcą, wraz z danymi stron, takimi jak personalia, nazwa firmy, pesel, adres zamieszkania, NIP, REGON czy KRS, zależnie czy chodzi o osobę fizyczną czy prawną,
 •         Opis przedmiotu umowy, czyli kwotę pożyczki oraz czas jej trwania
 •         Czas trwania umowy – kiedy udzielana jest pożyczka, na jaki czas, kiedy umowa się kończy i jest wymagalna spłata całości zobowiązania
 •         Koszty pożyczki – koszty odsetkowe, koszty pozaodsetkowe, a także całkowitą kwotę do spłaty, uwzględniającą kwotę pożyczki i wszystkie koszty łącznie z odsetkami,
 •         Zabezpieczenie pożyczki, jeśli dotyczy – może to być weksel, zastaw, hipoteka, poręczenie,
 •         Zasady oraz termin zwrotu pożyczki – czy zwrot osobiście czy na konto bankowe i w jakim terminie, wysokość i harmonogram rat spłaty,
 •         Informację, czy jest możliwa wcześniejsza spłata pożyczki, a jeśli tak to na jakich zasadach: czy wiąże się to z dodatkową prowizją, czy można spłacić wcześniej pożyczkę tylko po upływie jakiegoś czasu, czy spłata jest możliwa zawsze i nie generuje dodatkowych kosztów,
 •         Informację o tym, czy jest możliwe przedłużenie terminu spłaty pożyczki: w przypadku problemów ze spłatą na czas, czy można przedłużyć ostateczny termin wymagalności pożyczki, jeśli tak to o ile, na jakich zasadach itd.
 •         Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki: co grozi pożyczkobiorcy w przypadku braku spłat ratalnych, niespłacenia całości pożyczki, zaniechania spłaty pożyczki,
 •         Informację o możliwości odstąpienia od umowy – pożyczkobiorca ma na to ustawowo 14 dni, ale zapis o tym, że istnieje taka możliwość i na jakich zasadach, powinna znaleźć się w umowie,
 •         Sposób złożenia reklamacji przez pożyczkobiorcę – jaką metodą można składać reklamacje na pożyczkę, w przypadku, gdy jej warunki nie zostaną spełnione przez pożyczkodawcę; musi być podana przynajmniej jedna forma kontaktu z pożyczkodawcą i złożenia reklamacji,
 •         Informację o zasadach wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę – czy jest to możliwe, kiedy i w jakich przypadkach, na jakich warunkach,
 •         Podpisy obu stron pod umową.

Pamiętaj! Nie podpisuj nigdy „w ciemno” umowy ramowej. Dokładnie ją przeczytaj i sprawdź, czy wszystkie powyższe elementy są w niej zawarte i czy są zgodne z tym, czego oczekujesz i co zostało ustalone między Tobą a pożyczkodawcą. Jeśli jakikolwiek zapis budzi Twoje wątpliwości, wyjaśnij to z pożyczkodawcą przed złożeniem podpisu na umowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *