To, co najbardziej powinno interesować osoby pożyczające pieniądze od instytucji finansowych to koszty uzyskania środków. Nie ma nic za darmo – pożyczka wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Oddasz więcej pieniędzy niż pożyczyłeś. O ile więcej? To już zależy od oferty instytucji parabankowej. Przyjrzymy się, jakie są koszty otrzymania pożyczki

Oprocentowanie

Podstawowy koszt to oprocentowanie kwoty udzielonej pożyczki. To dochód dla pożyczkodawcy. Prawo określa maksymalną kwotę oprocentowania – jest ona ustalona na poziomie czterokrotności tzw. stopy lombardowej. Stopa lombardowa jest określona przez Narodowy Bank Polski i od ponad 3 lat wynosi 2,5 procent. Oznacza to, że maksymalnie można nałożyć na pożyczkę oprocentowanie w wysokości 10%. Oprocentowanie nalicza się w skali rocznej.

Prowizja

Jednorazowa prowizja może być traktowana jako wynagrodzenie dla instytucji za udzielenie pożyczki. Wpłaca się ją albo na początku okresu kredytowania albo na końcu. Ta druga forma jest popularna wśród parabanków. Prowizja może być sfinansowana ze środków własnych pożyczkobiorcy albo pożyczkodawca może potrącić jej kwotę z sumy udzielonej pożyczki.

Opłaty administracyjne i przygotowawcze

Są to opłaty za przygotowanie pożyczki i zarządzanie jej spłatą. Firmy udzielające pożyczki oczekują zwrotu kosztów, które poniosły przy przygotowaniu umowy, rozpatrzeniu wniosku, administrowaniu pożyczką, obsłudze klienta itd.

Opłata rejestracyjna lub opłata za obsługę w domu

Opłata rejestracyjna najczęściej dotyczy pożyczek udzielanych online czy mobilnie. To drobna kwota: złotówka czy nawet grosz. Pobiera się ją przy otrzymaniu pierwszej pożyczki. Trzeba zrobić przelew weryfikacyjny na taką kwotę. Chodzi o to, by zweryfikować użytkownika porównując dane z przelewu z danymi z wniosku. Z kolei opłata za obsługę w domu wiąże się z dodatkową zapłatą za odbiór należności z domu klienta. To dodatkowa opcja i nie trzeba się na nią zgadzać. Rezygnacja z osobistego odbioru długu przez pożyczkodawcę zmniejszy koszty pożyczki. Jeśli nie potrzebujesz tej usługi, pamiętaj by poprosić o wykreślenie jej z umowy, byś nie ponosił dodatkowych kosztów.

Koszt ubezpieczenia pożyczki

Może się zdarzyć, że pożyczkobiorca będzie wymagał ubezpieczenia pożyczki. Nie jest to jednak zawsze występujący koszt. Jego wysokość będzie zależeć od indywidualnych ustaleń instytucji finansowej. Zazwyczaj banki wymagają ubezpieczenia kredytu, wśród parabankowych firm to rzadkość.

Całkowite koszty pozaodsetkowe

Koszty takie jak prowizja i opłaty – wszystkie wymienione powyżej poza oprocentowaniem – to tzw. koszty pozaodsetkowe pożyczki. Limit tych kosztów także został ustalony przez prawo. Koszty pozaodsetkowe łącznie nie mogą przekraczać 25 procent całkowitej kwoty pożyczki oraz dodatkowo 30 procent kwoty za każdy rok trwania umowy pożyczki. Łącznie daje to 55 procent i tyle wynosi maksymalnie roczny limit dla kosztów pozaodsetkowe w stosunku do ogólnych kosztów pożyczki.

Całkowity koszt i kwota pożyczki

Wszystkie powyższe koszty składają się na całkowity koszt udzielanej pożyczki. Całkowita kwota pożyczki to z kolei suma, która zostanie przekazana pożyczkobiorcy. Dodanie do siebie całkowitej kwoty pożyczki oraz całkowitego kosztu pożyczki da całkowitą kwotę do zapłaty. Konsument musi oddać wszystko to, co pożyczył plus opłaty i odsetki.

Czym jest RRSO?

Całkowity koszt pożyczki może być wyrażony procentowo jako rzeczywista stopa oprocentowania. Dzięki RRSO nie trzeba znać prowizji, oprocentowania, pozostałych kosztów – wystarczy porównać tę wartość procentową w ofertach, by wiedzieć, gdzie koszt pożyczki jest najniższy. Im mniejsze RRSO, tym mniej do zapłaty. RRSO wyraża się w procentach, w stosunku rocznym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *