Umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło – koszty pracownika i pracodawcy

Umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło to trzy możliwe formy kontraktów między pracodawca i pracownikiem. Każdy rządzi się swoimi prawami, pasuje do różnych form zatrudnienia i generuje różne koszty. Porównajmy je.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która daje pracownikowi prawa jedynie wynikające z treści umowy. Przedsiębiorca nie jest zobligowany do przestrzegania szeregu przepisów z kodeksu pracy m.in. dotyczących urlopu, świadczeń w trakcie choroby, wynagrodzenia za nadgodziny. Pracownik nie ma zapewnionego okresu wypowiedzenia. Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie za rok 2018 wynosiła 13,70 złotych brutto. Od umowy zlecenie pracodawca odprowadza składki społeczne, o ile pracownik nie jest zatrudniony na umowę o pracę gdzie indziej i nie otrzymuje tam minimalnego wynagrodzenia. Podobnie w przypadku zatrudnienia studenta do 26 roku życia, pracodawca nie ma obowiązku uiszczania składek do ZUS-u. Jeśli umowa zlecenie to jedyne źródło ubezpieczenia dla pracownika, to pracodawca opłaca takie same składki jak przy umowie o pracę. Są to więc: emerytalna w wysokości 9,76%, rentowa – 6,5%, wypadkowa – 1,67%, na Fundusz Pracy – 2,45%, na Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1 %, czyli łącznie 20,48% wynagrodzenia. Przy czym te ostatnie składki – na FP i FGŚP, dojdą jedynie wtedy, gdy pracodawca zatrudnia innych pracowników na umowę o pracę. Jeśli nie, to ich nie opłaca. Wynagrodzenie na umowie zlecenie jest oczywiście wyrażone brutto, więc dojdzie jeszcze podatek w wysokości 18 procent na pierwszym progu podatkowym i 32 procent na drugim. Pracownik otrzyma wynagrodzenie netto pomniejszone o podatek.

Umowa o dzieło

To również umowa cywilno-prawna, ale dotycząca jedynie danego dzieła. Nie ma tu obwarowań minimalnej płacy, ani także opłat do ZUS-u. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie wedle umowy, kwota podlega normalnemu opodatkowaniu. Zatem dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu to wynagrodzenie brutto, składające się z części należnej dla pracownika oraz podatku dochodowego.

Umowa o pracę

Umowa o pracę gwarantuje pracownikowi wszelkie możliwe świadczenia i ubezpieczenia. Podlega legislacji kodeksu pracy, dotyczą jej także zapisy o urlopie czy nadgodzinach. Ponadto daje ochronę w postaci prawa do okresu wypowiedzenia. Pracodawca jako koszt uzyskania przychodu ma tu nie tylko pensje brutto, ale też wszelkie składki. Wynoszą one tyle samo, co przy umowie zlecenie, czyli 20,48% od wynagrodzenia. Przy pensji 2100, czyli minimalnej kwocie wynagrodzenia za rok 2018, daje to 430,08 złotych kosztu dodatkowego. Ponadto, koszty ponosi także pracownik. Jego pensja netto nie wynika tylko ze zmniejszenia kwoty brutto o podatek, ale także o składki. Pracownik odprowadza również 9,76% na składkę emerytalną, do tego 1,5% na rentowa, 2,45% na chorobowa, 9% na zdrowotna.

Co się opłaca?

Umowa o pracę generuje największe koszty zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Przykładowo, mając na umowie 5 tysięcy złotych brutto, osoba na umowie zlecenie ze statusem studenta lub osoba na umowie o dzieło otrzyma około 4,3 tys. złotych, po potrąceniu podatku. Tymczasem ta sama kwota da osobie na umowie o pracę jedynie około 3 tysiące złotych na rękę. Nic dziwnego, że pracodawcy wolą zatrudniać na umowy o dzieło, czyli umowy śmieciowe lub studentów na umowę zlecenie, bo mają sporą oszczędność kosztów. Pracownicy mimo odprowadzania wysokich kosztów, generalnie wolą umowę o pracę, bo zapewnia im ona wszelkie prawa i ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *